Hotline: 0987.413.899
0987.413.899
Trang chủ TIN TUYỂN DỤNG - THÁNG 03/2022

TIN TUYỂN DỤNG - THÁNG 03/2022

𝑵𝒉à 𝒕𝒉𝒖ố𝒄 𝑨𝒏 𝑻â𝒎 - 𝒚ê𝒏 𝒕â𝒎 𝒎𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖ố𝒄 👨‍👩‍👧‍👦☘️

Chúng tôi lấy chữ 𝐓â𝐦 và sự bình 𝐀𝐧 của khách hàng đặt lên hàng đầu,
Chúng tôi hiểu quan tâm đến 𝐜𝐡ế độ đã𝐢 𝐧𝐠ộ và tạo 𝐜ơ 𝐡ộ𝐢 𝐭𝐡ă𝐧𝐠 𝐭𝐢ế𝐧 không ngừng cho nhân viên. Với mức thu nhập 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐝ướ𝐢 𝟏𝟎 𝐭𝐫𝐢ệ𝐮 đồ𝐧𝐠/𝐭𝐡á𝐧𝐠 cùng việc tham gia đóng BHXH ngay sau khi hết thử việc,
Chúng tôi 𝐭𝐮𝐲ể𝐧 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐧𝐡â𝐧 𝐬ự gia nhập với ngôi nhà chung tại các vị trí:

❤️ 𝐃ượ𝐜 𝐬ĩ 𝐛á𝐧 𝐡à𝐧𝐠
❤️ 𝐃ượ𝐜 𝐬ĩ 𝐡ọ𝐜 𝐯𝐢ệ𝐜
❤️ 𝐊ế 𝐭𝐨á𝐧 𝐭𝐡𝐮ế

Chúng tôi cam kết trao cho các bạn những "𝐜𝐡𝐢ế𝐜 𝐯é 𝐭𝐡ô𝐧𝐠 𝐡à𝐧𝐡" sau đào tạo và đảm bảo việc làm đầu ra cho các bạn SV Dược năm cuối mới ra trường.

-----------------------------------------------------------------------
🧰 𝐋𝐢ê𝐧 𝐡ệ: 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝟎𝟑𝟕𝟒𝟑𝟕𝟒𝟎𝟓𝟔 𝐡𝐨ặ𝐜 𝐪𝐮𝐚 𝐟𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 của chúng tôi để được trao đổi cụ thể và nhận JD chi tiết về công việc

ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH

Mỗi bước đi trên hành trình vì sức khỏe Việt, An Tâm luôn có được sự ủng hộ và đồng hành đáng tin cậy của những đối tác, nhà tài trợ.

Sanofi
DKSH
Zuelleg
Cetaphil
Ipsen
Mega
Bayer
Abbott
Mundi Phar
Omron
Pierre Fabre
Stada
Traphaco
DHG Phar
Thái Dương